Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie pierwsze oznaki nadciągających trudności. Winston Churchil mawiał „Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”. Jak więc nie utracić entuzjazmu, gdy wszystko idzie nie tak?

Early Warning krok po kroku

W przezwyciężaniu trudnych sytuacji wspierać będą przedsiębiorców konsultanci i mentorzy – doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami niejeden kryzys mają już za sobą. Warto skorzystać z ich doświadczenia!

Pierwszy krok – kontakt z konsultantem

Formalności związane ze zgłoszeniem się do projektu ograniczone są do minimum. Wystarczy wypełnić prosty formularz, podając jedynie podstawowe dane teleadresowe firmy. W formularzu należy wskazać jednego z dostępnych w projekcie konsultantów – swego rodzaju „lekarza pierwszego kontaktu”, który przeprowadzi wywiad i wstępnie określi charakter występujących trudności. Jeśli ważny jest dla Państwa bardziej spersonalizowany kontakt, możliwy jest również bezpośredni kontakt z konsultantem, bez konieczności wypełniania formularza. Sylwetki konsultantów.

W każdej chwili mogą uzyskać Państwo dodatkowe informacje, dzwoniąc na infolinię +48 664 316 709 lub wysyłając maila pod adresem ewe@parp.gov.pl.

Krok drugi – praca z konsultantem

Bardzo ważne jest, aby symptomy nadciagających trudności dojrzeć na tyle wcześnie, aby móc odpowiednio zareagować. Wczesna diagnoza przedsiębiorstwa i charakteru występujących w nim trudności to zadanie konsultantów. Wspólnie z przedsiębiorcą spojrzą oni na firmę „z lotu ptaka”, wskażą obszary problemowe, a następnie zaproponują dalsze działania

Praca z konsultantem trwać będzie około 10 godzin. Jej efektem będzie:

– zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu,

lub

– opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem,

lub

– opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację lub, w skrajnym przypadku, zasugeruje zamknięcie firmy. Warto to zrobić tak, aby zminimalizować negatywne skutki – finansowe i emocjonalne, dotykające właścicieli i ich rodziny, pracowników i wszystkich interesariuszy firmy.

Praca z konsultantem jest bezpłatna. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, pierwsze dwie godziny świadczone są przez doradcę nieodpłatnie a dalsza pomoc jest ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a doradcą.

Krok trzeci – praca z mentorem

Część przedsiębiorców zostanie skierowana do mentorów – doświadczonych przedsiębiorców, którzy będą dla nich wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu, pracując pro publico bono. W trudnych chwilach możliwość kontaktu z osobą, do której mamy zaufanie, która jest dla nas autorytetem i która poradziła sobie z podobnymi do naszych problemami, jest niezwykle ważna, pomaga spojrzeć na sytuację, w której się znajdujemy, z większym dystansem i znaleźć właściwe rozwiązania.

Dobór mentora, który najlepiej będzie potrafił pomóc danemu przedsiębiorcy, jest niezwykle ważny. W znalezieniu odpowiedniej osoby pomoże konsultant, biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie biznesowe mentora, charakter występujących w przedsiębiorstwie trudności jak również cechy charakterologiczne mentora i przedsiębiorcy.

Praca z mentorem jest bezpłatna.

Early Warning Europe

Projekt Early Warning realizowany jest w kilkunastu krajach europejskich. Bazuje na doświadczeniach Danii, gdzie program wsparcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji jest realizowany od 2007 roku. W tym czasie, dzięki sieci ponad 100 mentorów pracujących na zasadzie wolontariatu, udało się pomóc ponad 5 000 przedsiębiorstw.

W Polsce projekt wdrażają Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której zadaniem będzie koordynowanie pracy konsultantów, oraz Fundacja Firmy Rodzinne, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie pracą sieci mentorów.

Więcej informacji o genezie projektu i jego realizatorach pod adresem http://www.earlywarningeurope.eu