Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Łomży zaprasza w dniu 18 maja 2016r. o godzinie 16:00 do uczestnictwa w seminarium

Tematyka spotkania:

– najczęstsze problemy przy sporządzaniu Statystycznej Karty Wypadku – wideokonferencja z udziałem Przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Gdańsku,

– najczęściej popełniane błędy w składanej dokumentacji powypadkowej do ZUS – Prelegent ZUS, Inspektorat w Łomży,

– zmian w prawie, w 2017r. dotyczące zawierania, ewidencjonowania, oskładkowania umów cywilnoprawnych – Prelegent PIP, Inspektorat Okręgowy w Łomży oraz Prelegent ZUS, Inspektorat w Łomży.

Program seminarium:

16:00 – Powitanie przybyłych gości,

16:10 – Wideokonferencja nt. Statystycznej Karty Wypadku,

17:15 – Sympozjum nt. dokumentacji powypadkowej,

18:15 – Sympozjum nt. Umów cywilnoprawnych, zmian w 2017r.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.

Zapraszamy do uczestnictwa, wstęp wolny.