6 października br. odbędzie się Śniadanie biznesowe online: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”.

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

Grupa docelowa:

Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,

Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,

Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,

Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,

Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Tematyka spotkania:

Sposoby zawierania umów w międzynarodowych;

Ułatwienia dla MŚP – zwiększenie udziału w rynku zamówień publicznych;

Sposoby zawierania umów w zamówieniach publicznych – omówienie najczęściej występujących przypadków;

Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy;

Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej;

Zabezpieczenia umów w transakcjach międzynarodowych;

Sposoby zabezpieczenia umów;

Klauzule waloryzacyjne;

Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności.

Link do postu na FB: https://www.facebook.com/photo?fbid=484363410368853&set=a.314231157382080

Link do postu na Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6979025563709517825

Link do wydarzenia z pełnym opisem wydarzenia, programem i informacją o prelegentach: https://een.tarr.org.pl/2022/09/09/sniadania-biznesowe-z-een-umowy-w-miedzynarodowych-zamowieniach-publicznych-msp-06-10-2022-r/