Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła ostatnią edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP” finansowanego z Programu Polska Wschodnia (POPW). 122 spośród 395 złożonych wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. Łączna wartość projektów wybranych do udzielenia wsparcia wynosi blisko 50 mln zł. Firmy z Polski Wschodniej będą mogły przeznaczyć środki na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne.

W trakcie naboru do konkursu nr 9 „Internacjonalizacja MŚP” złożono 395 wniosków o łącznej wartości ponad 161 mln zł. 79% wniosków zostało złożonych przez mikro i małe przedsiębiorstwa (odpowiednio 194 i 145 wniosków). Średnie przedsiębiorstwa złożyły 56 wniosków.

PARP wybrała do dofinansowania 122 projekty o wartości blisko 50 mln zł.

Spośród rekomendowanych wniosków 49 to projekty mikroprzedsiębiorstw, 54 małych przedsiębiorstw, a 19 – przedsiębiorstw średnich.

41 pochodzi z woj. lubelskiego, 25 z woj. podlaskiego, 24 z woj. podkarpackiego, , 15 z woj. świętokrzyskiego i 18 z woj. warmińsko-mazurskiego.

– Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” umożliwia przedsiębiorcom z Polski Wschodniej rozszerzenie działalności i podbijanie zagranicznych rynków. W ramach poprzednich edycji konkursu zawarto już umowy na łączną kwotę 226 mln zł. Wsparcie dla jednej firmy sięga nawet 900 tys. zł, dzięki którym polskie firmy mogą  sfinansować koszty wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoje produkty  lub usług – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Przykładowe produkty przeznaczone do internacjonalizacji to programy do nauki online, drewniane domy prefabrykowane, szkolenia lotnicze, instalacja fotowoltaniczna z dwuosiowym trackerem solarnym wykorzystującym kalendarz astronomiczny, a także suplementy diety oraz surowce kosmetyczne na bazie olejów roślinnych oraz konopi włóknistych.

Pełna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu i może sięgać aż 900 tys. zł.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji o konkursie Internacjonalizacja MŚP.