Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do VIII cyklu inkubacji w terminie do 30 września 2022 roku w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną. 

Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do VIII cyklu inkubacji (do 31.10.2022)

Ocena formalna wniosków złożonych do 30 września 2022 roku

Wyniki oceny formalnej pozytywna – 8 cykl inkubacji Hub of Talents 2

Wyniki oceny formalnej negatywna – 8 cykl inkubacji Hub of Talents 2