W dniu 26 kwietnia w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się  podsumowujące posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”, któremu przewodniczył  Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o. o.

W spotkaniu wzięli udział:

– Anna Daszuta-Zalewska Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego,

– Wojciech Samulowski Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego,

– Agnieszka Owsianko p.o. Dyrektora Elbląskiego Parku Nukowo-Technologicznego,

– Daniel Kulig Dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku,

– Dariusz Bogdan Prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.

Projekt realizowany był przez 6 technoparków z Polski Północno – Wschodniej od kwietnia ubiegłego roku, do udziału w nim zgłosiło się 636 pomysłodawców – 70 z nich otrzymało wsparcie w procesie inkubacji, który właśnie dobiega końca. Powstałe firmy będą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 800 000 złotych.

Przedsięwzięcie realizowane było z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.