Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do VIII cyklu inkubacji w terminie do 24 października 2022 roku w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną. 

Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do VIII cyklu inkubacji (do 31.10.2022)

Ocena formalna wniosków złożonych do 24 października 2022 roku

Wyniki-oceny-formalnej – negatywna -stan na 24.10.2022

Wyniki oceny formalnej – pozytywna – stan na 24.10.2022