Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do ostatniego VIII cyklu inkubacji do dnia 31 października 2022 roku w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.Uwaga! Ze względu na rekordową liczbę aplikacji przewidujemy, że wyniki wstępnej oceny merytorycznej ogłosimy w ostatnim tygodniu listopada. 

Na Panele Ekspertów, które planowane są w grudniu, zaproszone zostaną pomysły ocenione pozytywnie. 

Ocena formalna wniosków złożonych do VIII cyklu inkubacji [ stan na 31.10.2022r.]

Wyniki oceny formalnej – pozytywna (stan na 31.10.2022)

Wyniki oceny formalnej – negatywna (stan na 31.10.2022)