W ramach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie, którego celem było promowanie oraz przybliżenie idei przedsiębiorczości wśród młodych osób, dlatego też uczestnikami tego wydarzenia byli młodzi przedsiębiorcy , studenci i  uczniowie ZSEiO nr 6 w Łomży.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największy globalny projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jest to cykliczne wydarzenie, które co roku organizuje Park Przemysłowy Łomża. Moderatorem spotkania był  Pan Andrzej Kiełczewski- Prezes  Zarządu PPŁ.

Seminarium rozpoczął Pan dr Dariusz Perło – Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich ANS w Łomży, który w swoim wystąpieniu omówił znaczenie liderów w firmie.

Kolejnym prelegentem był Pan Janusz Korsan – Prezes Zarządu spółki NEAM, inkubowanej w Parku Przemysłowym Łomża  w ramach projektu Platformy Startowe Hub of Talents 2. Spółka NEAM zajmuje się tworzeniem aplikacji przemysłowych „szytych według potrzeb klienta”. Swoją działalnością obejmuje rynek polski, europejski, a od niedawna amerykański. Podczas prezentacji została przedstawiona między innymi kwestia szeroko pojętego „freelancingu”. Freelancer (z angielskiego wolny strzelec) jest to osoba która wykonuje dla zleceniodawcy wyznaczone przez niego zadania na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Jest to branża, która dzięki popularności internetu zyskuje z roku na rok co raz więcej zwolenników. Prelegent przybliżył przede wszystkim praktyczne aspekty prowadzenia i rozwoju własnego biznesu.

Na zakończenie seminarium wystąpiła Pani Anna Daszuta-Zalewska – Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Tematem przewodnim wykładu było zagadnienie pt. „Startupem być?”. Pani Dyrektor przybliżyła zgromadzonym typy osób najlepiej nadające się na założycieli startupów oraz jak przygotować się do założenia startupu w przyszłości.

„W tych aspektach bardzo ważna jest wewnętrzna motywacja, gotowość na poświęcenie i ryzyko, w tym także akceptacja czarnego scenariusza. Założyciel firmy, oprócz oczywiście korzyści finansowych, może liczyć na nowe kontakty biznesowe, ogromne doświadczenie w różnych obszarach funkcjonowania firmy oraz ma możliwość przede wszystkim odkrywać obszary, w których praca daje największą satysfakcję.” – podsumowała.

Park Przemysłowy Łomża oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach projektu Platformy Startowe „Hub of Talents 2”. Więcej szczegółów dostępnych na stronie www.parklomza.pl

Zarząd Spółki Parku składa podziękowania Pani Annie Daszucie-Zalewskiej- Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Panu dr Dariuszowi  Perło – Prorektorowi ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich ANS w Łomży, Panu Januszowi  Korsanowi Prezesowi  Zarządu  NEAM Sp. z o.o. i Panu Pawłowi Drożyner Dyrektorowi ZSEiO nr 6 w Łomży za pomoc w organizacji tego projektu.  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.