Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych złożonych do VIII cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Na Panele Ekspertów zostaną zaproszone pomysły ocenione pozytywnie. Zaproszenia zostaną wysłane na podane przez Pomysłodawców we wnioskach adresy e-mail. 

Wstępna ocena merytoryczna wniosków inkubacyjnych złożonych do VIII cyklu inkubacji

Wyniki wstępnej oceny merytorycznej  – pozytywne

Wyniki wstępnej oceny merytorycznej – negatywne