Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową wniosków inkubacyjnych po przeprowadzonych panelach ekspertów do VIII cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Wszystkie osoby, które przystąpiły do Paneli Ekspertów w najbliższym czasie dostaną mailową informację o następnych możliwych krokach.

Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za prezentacje swoich pomysłów. 

Lista rankingowa wniosków inkubacyjnych po przeprowadzonych panelach ekspertów do 8 cyklu