W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie startup Green Vaccum Technologies, który pracuje nad stworzeniem innowacyjnego i multi funkcjonalnego urządzenia próżniowego do nanoszenia powłok utwardzających, chromowych oraz wzmacniających fizycznie i chemicznie. Rozwiązanie to jest konkurencyjne w stosunku do stosowanej obecnie technologii galwanicznej, gdyż może być zastosowane na wszystkich metalach i tworzywach sztucznych oraz szkle.

Startup planuje wdrożyć na rynek bardzo zaawansowane Urządzenie Próżniowe, które pozwoli na wykonanie praktycznie wszystkich obecnie stosowanych powłok, od diamentowych do chromowo/azotkowych i tlenkowych, łącznie z polimerowymi powłokami hydrofobowymi w jednym urządzeniu, których galwaniczna technologia nie jest w stanie wykonać.

Celem startupu jest zastąpienie obecnie stosowanej technologii galwanicznej, która charakteryzuje się wysoką szkodliwością i destrukcyjnym wpływem na środowisko oraz jest niezgodna z zaleceniami unijnego rozporządzenia REACH.