Już 25 sierpnia w Parku Przemysłowym Łomża odbędzie się seminarium skierowane do wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracodawców i pracowników z sektorów: przetwórstwa przemysłowego, handel hurtowego i detalicznego, naprawa pojazdów, opieki zdrowotnej i pomoc społeczna, budownictwa, transportu i edukacja z obszaru działania ZUS Oddział Białystok

Termin seminarium – 25 sierpnia 2017 roku od godz 9:00 do 15:00

Termin zgłoszenia – do 24 sierpnia 2017 roku. / elektronicznie, listownie /

KONTAKT:

Kazimierz Boguski – tel 501 826 494 email kontakt@pwkabo.pl

Dagmara Polak tel. 666 402 660 email d.polak@pwkabo.pl

Zgłoszenie do udziału w seminarium