Już 15 września w Parku Przemysłowym Łomża odbędzie się seminarium skierowane do wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracodawców i pracowników z sektorów: administracji, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów, opieki zdrowotnej i społecznej, budownictwa, transportu oraz edukacji  z obszaru działania ZUS Oddział Białystok

Termin seminarium – 15 września 2017 roku od godz 9:00 do 15:00

Termin zgłoszenia – do 14 września 2017 roku. / elektronicznie, listownie /

KONTAKT:

Kazimierz Boguski – tel 501 826 494 email kontakt@pwkabo.pl

Dagmara Polak tel. 666 402 660 email d.polak@pwkabo.pl