W Parku Przemysłowym Łomża w miniony piątek odbyło się seminarium z zakresu bezpieczeństwa w pracy, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane było do pracowników i pracodawców oraz osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracowników z sektorów: administracji, przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów, opieki zdrowotnej i społecznej, budownictwa, transportu oraz edukacji  z obszaru działania ZUS Oddział Białystok

W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem uczestnicy mogli dowiedzieć się jak postępować w sytuacjach zagrażających życiu. Omówione zostało udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji braku akcji serca oraz czynności oddechowych. Podczas pozorowanych zdarzeń i sytuacji niebezpiecznych z wykorzystaniem sprzętu medycznego uczestnicy mogli na fantomach wykonać omawiane w części teoretycznej czynności ratujące życie poszkodowanych.

Odpowiednie przeszkolenie pracowników warunkuje, jakie czynności podejmą i jak się zachowają w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu natomiast zgodnie z art. 2091. §1. Kodeksu Pracy,  pracodawca jest zobligowany do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

Było to już kolejne ze szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowo – Ubezpieczeniowe PW KABO w ramach programu prewencji wypadkowej realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.