Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe w skład, którego wchodzi 18 gmin i powiatów subregionu łomżyńskiego realizuje projekt pt.: „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim  i wiarygodny partner w biznesie” współfinansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu jest promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu, a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych.

Forum odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży (aula 315). W czasie trwania Forum, drugiego dnia, odbywać się będzie prezentacja innowacyjnych firm, przedsiębiorstw Subregionu Łomżyńskiego tj.: stoiska, punkty informacyjne, filmy promocyjne, stoiska degustacyjne, itp.  Dlatego też pragniemy zaprosić wszystkie firmy do czynnego uczestnictwa w Forum.

INNOWACYJNY SUBREGION ŁOMŻYŃSKI

Subregion Łomżyński wyróżnia się wysoką aktywnością gospodarczą i inwestycyjną firm. Przedsiębiorcy subregionu to liderzy innowacji i eksportu w regionie Podlaskiem.  W roku 2015 40% firm regionu prowadziło inwestycje, 14% firm wdrażało innowacje w tym innowacje produktowe. Działalność eksportową prowadziło 14% mikro i małych firm łomżyńskiego podregionu. (Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015. Bank Pekao).

Dwudniowa konferencja ma na celu promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Subregionu Łomżyńskiego, jego potencjału społeczno – gospodarczego oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy przede wszystkim na poziomie przedsiębiorców. Dlatego też na konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele miast partnerskich członków Stowarzyszenia m.in. z Litwy, Białorusi, Niemiec, Szwecji, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii. Swój przyjazd potwierdzili już międzynarodowi przedstawiciele JST, przedsiębiorcy, IOB i media zagraniczne.

Zachęcamy naszych rodzimych przedsiębiorców aby zgłosili się do czynnego udziału w Forum jako:

  1. Firma prezentująca innowacje – ze swoim stoiskiem przed salą konferencyjną
  2. Firma, która chciałaby pokazać delegacji zagranicznej swoje innowacje (procesowe, produktowe, technologiczne, społeczne) – wizyta studyjna w co najmniej 1 łomżyńskiej firmie
  3. Firma, która chciałaby przedstawić innowacje w firmie (w formie DEBATY „MŚP subregionu łomżyńskiego solidnym partnerem współpracy międzynarodowej”)

Firmy, które bezpośrednio zechcą zaprezentować się na Forum będą mogły w sposób bezpośredni promować swoje produkty, usługi, wyroby zarówno w regionie jak i za granicą.

Bardzo proszę o potwierdzenie telefonicznie lub mailowo do dnia 02 października 2017r. chęci współuczestnictwa w roli:

  1. Stoisko na konferencji/forum
  2. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (19,20.10.2017r.)
  3. Uczestnictwo w Debacie, prelekcja na konferencji

Kontakt: biuro@lfs.lomza.pl  Dyrektor ŁFS – Anna Mierzejewska  tel. 724 551 858

Szczegółowy program MIĘDZYNARODOWEGO FORUM GOSPODARCZE SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO już wkrótce.