Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. w dniach 13 – 19 listopada 2017r. organizuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017, który jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa w mieście Łomża.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.  Ma on na celu pomóc osobom fizycznym i przedsiębiorcom zdobyć oraz poszerzyć wiedzę   z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą,  czy budowania własnej marki.

Młodzież szkolna i studenci zostaną wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości  oraz poinstruowani jak stawiać w niej pierwsze kroki.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomża.

Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 w Łomży obejmuje szereg prelekcji, szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących zagadnienia przedsiębiorczości.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 10.11.2017 do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.