Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. w partnerstwie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego organizują 23 listopada 2017r. o godz. 11.00 Vademecum rynków zagranicznych – Litwa, które jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność na tym rynku, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa  we współpracy biznesowej z przedsiębiorcami  litewskimi.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy biznesowej z rynkiem litewskim. Przedstawiona zostanie specyfika prowadzenia biznesu na Litwie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu. Spotkanie poprowadzi Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Pan Jerzy Karasiuk oraz I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie , Pan Krzysztof Januszkiewicz, którzy zajmują się na co dzień rynkiem litewski oraz znają jego uwarunkowania oraz specyfikę.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie powstał w celu wspierania polskich firm, w tym w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Misją wydziału jest również pomoc zagranicznym firmom, zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług, oraz inwestycjami w Polsce.

Na konferencji zostaną udzielone m.in. informacje z zakresu warunków eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, możliwości zakupu nieruchomości, szukania porad prawnych lub firm windykacyjnych, informacji o przetargach publicznych oraz na jakich zasadach prowadzić działalność gospodarczą.

Vademecum rynków zagranicznych organizowane jest w ramach projektu  „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Program Vademecum rynków zagranicznych Litwa obejmuje szereg teoretycznych  i praktycznych prelekcji dotyczących współpracy biznesowej z rynkiem litewskim.

23 listopad (czwartek) 2017r. godz. 11.00

Sala konferencyjna Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

10.45– 11.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
11.00 – 11.10 Powitanie gości i uczestników

Andrzej Kiełczewski – Prezes Parku Przemysłowego Łomża

Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

11.10 – 12.40 Polsko-Litewska wymiana handlowa i perspektywy jej rozwoju

Jerzy Karasiuk – Radca, Kierownik Wydziału

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

lub

Krzysztof Januszkiewicz – I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

12.40 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Działalność na rynku litewskim – praktyczne aspekty

Jerzy Karasiuk – Radca, Kierownik Wydziału

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

lub

Krzysztof Januszkiewicz – I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

14.00 -14.15 Panel dyskusyjny

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 21.11.2017 do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.