W czwartek 9 listopada 2017 r. w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się szóste już śniadanie biznesowe.  Tradycyjnie lokalni przedsiębiorcy zebrali się przy kawie i herbacie, żeby porozmawiać o tym co ważne dla nich i prowadzonego przez nich biznesu, a także wymienić się doświadczeniami czy nawiązać nowe kontakty.

Tym razem tematem przewodnim spotkania były zmiany w przepisach, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które omówiła Luiza Modzelewska Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju

Pośród zmian w ramach „Pakietu 100 zmian dla firm” przedstawiła m.in.: szybsze, i bardziej przyjazne urzędy, sprawniejsze odzyskiwanie długów, większe możliwości przeciwdziałania zatorom płatniczym, jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł, równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych, uproszczenia w prawie pracy, podatkowym i budowlanym.

Od 1 stycznia 2018r. rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym będzie można sprawdzić, czy kontrahent nie zalega np. z podatkami lub karami administracyjnymi. Od połowy listopada będzie można składać jeden wniosek do jednego BIG-u, dzięki czemu uzyska się pełny raport ze wszystkich BIG-ów i rejestrów państwowych. Poprawiona zostanie ochrona praw dłużników w BIG, a spory o kwoty do 20 tys. zł będzie można rozstrzygać w szybszym postępowaniu uproszczonym. Trwają też prace nad konstytucją dla biznesu. Ma się ona stać swego rodzaju rewolucją w podejściu administracji do przedsiębiorcy oraz zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Istotna zmiana nastąpi również dla nowych przedsiębiorców- przy prowadzeniu drobnej działalności zarobkowej, gdzie przychód wyniesie do 1000 zł miesięcznie, nie będzie wymagana żadna rejestracja firmy.

Trwają prace nad prostą spółką akcyjną oraz rozwiązaniem problemu sukcesji dla indywidualnej działalności gospodarczej. Planowany jest nowy pakiet 50 ułatwień dla biznesu.

Po prezentacji Luiza Modzelewska Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju zaprosiła wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania swoich sugestii czy uwag do proponowanych zmian oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian już wdrożonych poprzez Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Na koniec spotkania Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta Łomża zaprosił wszystkich przedsiębiorców na kolejne śniadanie w dniu 14 grudnia 2017, które będzie jednocześnie śniadaniem opłatkowym. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie.

Wszystkich chętnych już teraz zapraszamy do zgłaszania udziału na adres cop@um.lomza.pl co pozwoli nam na zapewnienie odpowiedniego miejsca na grudniowe śniadanie.