W dniu 13 listopada 2017r., w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. rozpoczął  się pierwszy dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Prelekcje skierowane były do młodzieży szkolnej, przedsiębiorców, osób chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje firmy w mieście Łomża.

Pierwszy dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cieszył się dużą frekwencją. Uczestniczyli w nim uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 5,  Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży oraz przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy w mieście Łomża.

Uczestników konferencji powitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o., który na początku spotkania przedstawił możliwości korzystania z usług świadczonych przez Park Przemysłowy oraz przybliżył informacje dotyczące projektu Platformy Startowe dla nowych pomysłów, które są szansą na realizację pomysłu na biznes dla młodych ludzi.

W pierwszej części konferencji Pan Wojciech Szmit Doradca Przedsiębiorczości z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w ramach swojej prelekcji przedstawił informacje na temat funduszy pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Podlaskiego. Od 2002roku PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej. Pan Wojciech Szmit w swoim wystąpieniu zaprezentował projekt Enterprise Europe Network. Jest to największa sieć w Europie, dostarczająca wiedzę i świadcząca usługi dla przedsiębiorstw. Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu województwa Podlaskiego w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz zwiększaniu poziomu konkurencyjności na rynku europejskim.

W drugiej części spotkania Pan Wadim Szczyrski Kierownik Biura Ponitax, zapoznał uczestników spotkania z występującymi formami opodatkowania w działalności gospodarczej. Wskazał zalety i wady wynikające z poszczególnych form opodatkowania dla danego przedsiębiorcy. Przyszły przedsiębiorca jest zobligowany do jej wskazania już podczas rejestracji firmy na druku CEIDG-1.

Zapraszamy na kolejne prelekcje w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.