Park Przemysłowy Łomża  (PPŁ) stanowi spójny element szeregu działań podjętych przez władze samorządowe miasta Łomża mające na celu stworzenie przestrzeni niezbędnej dla wsparcia i rozwoju inicjatyw gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności gospodarczej miasta.Park Przemysłowy Łomża jest miejscem tworzonym dla ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomysłem na firmę. Celem powstania Parku Przemysłowego Łomża jest stworzenie nowoczesnej Instytucji Otoczenia Biznesu o różnych funkcjach, wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, umiejętnościach i aktywności mieszkańców subregionu łomżyńskiego.

Dnia 20 grudnia 2012 r. władze Miasta Łomża na podstawie aktu notarialnego powołały do życia spółkę Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Misja Parku:

Misją Parku jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości w Łomży i subregionie łomżyńskim.

Lokalizacja:

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta Łomża, przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 166 w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego. Lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną ze wszystkimi miastami północno-wschodniej Polski oraz Gdańskiem, Olsztynem i Warszawą.

Etapy rozwoju:

Rozwój Parku Przemysłowego Łomża zaplanowano dwufazowo:

Etap I – Budowa i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Etap II – Budowa i wyposażenie Centrum Produkcyjno – Usługowo – Logistyczne

Pierwszy etap budowy Parku został zakończony 30 grudnia 2015 roku. Aktualnie trwa realizacja drugiego etapu rozwoju Parku Przemysłowego Łomża. Celem ma być utworzenie nowoczesnego Centrum Produkcyjno – Usługowo – Logistycznego. Po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego zyskamy 3 500 m² powierzchni z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, usługową i logistyczną

Profil sektorowy:

Działalność Parku Przemysłowego Łomża ukierunkowana będzie przede wszystkim na firmy stosujące technologie w szczególności z branży ICT a także z innych branż o innych profilach oraz firm wspierających rozwój biznesu. Projekt Park Przemysłowy Łomża jest ważny dla rozwoju miasta Łomża oraz kluczowy z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Park jest istotnym elementem regionalnego systemu innowacji, a przez to narzędziem transformacji w stronę gospodarki opartej na wiedzy. Działalność Parku ma ułatwiać powstanie kontaktów i sieci współpracy środowisk biznesowych i naukowych w mieście i regionie.

Oferta skierowana jest do:

– nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata przed dniem zgłoszenia do Inkubatora. Preferowane są firmy z branży IT i wykorzystujące zawansowane technologie. Powyższe założenia nie ograniczają możliwości rozwoju w ramach Inkubatora firm działających w innych branżach (INKUBACJA)

– przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu lub planujące wdrożenie innowacji, które w momencie składania formularza działały na rynku dłużej niż 2 lata,

– instytucje otoczenia biznesu,

– firmy i podmioty, których działalność będzie wsparciem i pomocą w funkcjonowaniu oraz rozwoju firm mających siedzibę na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Działalność aplikujących do Inkubatora Przedsiębiorczości podmiotów powinna charakteryzować się innowacyjnością, unikalnością rozwiązań oraz możliwością implementacji w działalności przemysłowej. Oceny merytorycznej zakresu oraz profilu działalności wnioskujących podmiotów dokonywać będzie Rada Konsultacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Spółki.

Oferta Parku

Miejscem, w którym wykorzystywany jest naukowy i technologiczny potencjał subregionu łomżyńskiego jest Inkubator Przedsiębiorczości, którego łączna powierzchnia wynosi 3620 m² z czego 2849 m² stanowi powierzchnia użytkowa biurowa i usługowa. Znajdują się tu 35 komfortowo wyposażone, klimatyzowane pomieszczenia biurowe o powierzchniach od 14 do 36 m².

Prowadzenie firmy w Parku Przemysłowym Łomża to same korzyści:

– atrakcyjne warunki najmu

– doradztwo finansowe, prawne i inwestycyjne

– prestiżowa lokalizacja w centrum miasta

– komfortowo wyposażone biuro

– dostęp do bezpłatnego internetu

– stała opieka teleinformatyczna

– usługi hostingu, kolokacji i powierzchni dyskowej

– wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego

– korzystanie z sal spotkań biznesowych

– dostęp do pomieszczenia socjalnego

– skrzynka pocztowa

– lokal gastronomiczny

– korzystanie ze sprzętu komputerowego

– miejsca parkingowe