Oferta skierowana jest do:
• nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata przed dniem zgłoszenia do Inkubatora

Działalność aplikujących do Inkubatora Przedsiębiorczości podmiotów powinna charakteryzować się innowacyjnością, unikalnością rozwiązań w szczególności jest ona skierowana do firm branży IT. Oceny merytorycznej zakresu oraz profilu działalności wnioskujących podmiotów dokonywać będzie Rada Konsultacyjna powołana przez Prezesa Zarządu PPŁ.

Procedura aplikacyjna:
1. Pobranie formularza aplikacyjnego ze strony www.parklomza.pl
2. Złożenie wypełnionego formularza aplikacyjnego
3. Ocena formularza aplikacyjnego
4. Uzyskanie pozytywnej opinii PPŁ
5. Dostarczenie wymaganych dokumentów
6. Podpisanie umowy najmu

Formularz aplikacyjny powinien być czytelnie wypełniony oraz złożony w formie papierowej osobiście w siedzibie PPŁ lub za pośrednictwem poczty. Wraz z formularzem powinny zostać złożone wymagane załączniki :
1. W przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności:
• Oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność:
• Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (CEIDG, KRS)
• Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON
• Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
• Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
• Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

Podmiot planujący rozpoczęcie działalności po uzyskaniu pozytywnej opinii PPŁ musi dostarczyć dokumenty z pkt.2 w ciągu 30 dni.

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności w IP:
– preferencyjna stawka najmu (cennik),
– możliwość skorzystania z usług prawnych, księgowych,
– możliwość uzyskania wsparcia od Parku w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego,
– opieka teleinformatyczna,
– dostęp do bezpłatnego Internetu,
– usługi konferencyjne,
– doradztwo biznesowe.

Proces inkubacji podmiotów planowany jest na okres 3 lat. Po tym okresie istnieje możliwość kontynuowania wynajmu na warunkach ogólnych.