Wirtualne biuro jest to usługa świadczona przez Park Przemysłowy Łomża Sp.  z o.o., która polega na pełnej obsłudze biurowej, bez konieczności fizycznej obecności osoby w siedzibie. Umożliwia użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zatrudnieniem pracowników biurowych. Wirtualne biuro  zapewnia rejestrację firmy pod prestiżowym adresem, który jest niezbędny do rejestracji w urzędach, czy też do użycia w materiałach reklamowych za znacznie mniejszą kwotę niż cena wynajmu lokalu. Wirtualne biuro to przede wszystkim rozwiązanie dla firm, które oszczędzając czas i pieniądze, mogą w łatwy i wygodny sposób posiadać adres wraz z profesjonalną obsługą asystencką.

 Wirtualny Adres  Wirtualna Firma
  Zakres usług:
• Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ
• Odbiór korespondencji
• Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ
• Powiadamianie o otrzymaniu nowej korespondencji drogą mailową

• Usługi dodatkowo płatne: druk, kurier itd

• Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ
• Odbiór korespondencji
• Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ
• Powiadamianie o otrzymaniu nowej korespondencji drogą mailową
• Skanowanie korespondencji i wysyłanie na wskazany adres mailowy
• Wysyłanie korespondencji na podany adres raz w tygodniu
• Przechowywanie dokumentów
• Wynajem sali na spotkania biznesowe (bezpłatnie 2 godz. w m-cu)
• Usługi dodatkowo płatne: druk, kurier itd
 Cena:  75 zł netto  Cena 125 zł netto

 Lista niezbędnych dokumentów do złożenia formularzu obejmuje:
1. formularz aplikacyjny,
2. komplet dokumentów rejestracyjnych:
a) kserokopia dokumentu rejestrowego – wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS lub inny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu przedsiębiorstwa (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od dnia złożenia formularza)
b) oświadczenie potwierdzające posiadanie numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP
c) kserokopia umowy spółki/statutu/pełnomocnictw do reprezentowania oraz innych dokumentów prawnych i organizacyjnych podmiotów/ przedsiębiorców świadczących o prowadzonej działalności
d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w/w dokumenty muszą zostać dostarczone w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy.