Konsultacje oraz doradztwo biznesowe  obejmują:

a) wstępną diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w kontekście pozyskania finansowania zewnętrznego;

c) analizę planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa w kontekście dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego;

d) rozwiązywanie problemów powstałych na etapie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z konsultacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@parklomza.pl