O tajnikach zakładania działalności gospodarczej

Indywidualnymi specjalistycznymi poradami i wskazówkami praktycznymi z zakresu księgowości zakończyło się seminarium „Przedsiębiorcą być”. Spotkanie obejmujące zagadnienia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przyciągnęło zarówno osoby planujące otworzyć własny biznes jak również przedsiębiorców.

W pierwszej części seminarium prowadzonego przez wieloletniego trenera biznesu Łukasza Jasińskiego szczegółowo omówiono wszystkie aspekty zakładania działalności gospodarczej oraz dokonano analizy porównawczej prowadzenia własnego biznesu z pracą na etacie.

„Preferencyjna stawka ZUS płacona w stałej wysokości przez pełne 24 miesiące prowadzonej pierwszej działalności gospodarczej wynosi aktualnie zaledwie 473 złote. W przeciwieństwie do składek odprowadzanych w przypadku umowy o pracę nie wzrasta ona w przypadku zwiększenia dochodów jak ma to miejsce w sytuacji pracy na etacie” – zauważa Łukasz Jasiński.

W dalszej części prelekcji zaprezentowano formy działalności gospodarczej analizując każdą z nich ( jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego – osobowe i kapitałowe ) oraz omawiając poszczególne etapy jej zakładania.

 „Jeśli zdecydowaliśmy się założyć działalność gospodarczą w pierwszej kolejności musimy wypełnić wniosek CEIDG, który następnie musimy złożyć w urzędzie miasta lub gminy osobiście lub przez internet. W ciągu siedmiu dni od dnia założenia działalności gospodarczej musimy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wypełniony druk ZUS ZZA, w którym wskazujemy jak będziemy rozliczali się z tą instytucją. Przy tej okazji warto wspomnieć, że jeśli oprócz prowadzenia działalności gospodarczej pracujemy również na etacie to wówczas płacimy tylko składki na ubezpieczenie w kwocie 290 złotych. Kwota ta jest niezmienna, bez względu na to czy dotychczas płaciliśmy ZUS w pełnej wysokości ( jeśli prowadzimy lub prowadziliśmy już działalność gospodarczą ) czy obejmuje nas preferencyjna stawka – informuje Łukasz Jasiński – Ostatnim krokiem jest założenie firmowego konta bankowego” - dodaje.

W drugiej części spotkania omówione zostały formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce oraz podstawowe zasady rozliczeń podatkowych i księgowych ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji księgowych właściwych dla poszczególnych form opodatkowania.

Na zakończenie prowadzący seminarium udzielił indywidualnych porad i wskazówek z zakresu przepisów podatkowych i prawnych.

„Aby zaoszczędzić ponad 600 złotych warto założyć działalność gospodarczą w każdym dniu miesiąca poza pierwszym. Wówczas bowiem nie będziemy mieli do czynienia z pełnym miesiącem, a to spowoduje, iż dzięki temu prostemu zabiegowi dostaniemy „extra” dodatkowy, dwudziesty piąty miesiąc, w którym opłacamy preferencyjną stawkę ZUS”– radzi Łukasz Jasiński.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes