O bułgarskim rynku w PPŁ

O tym w jaki sposób wprowadzić produkt na rynek bułgarski, na co zwracać uwagę w kontaktach handlowych z Bułgarami, a także na wiele innych zagadnień i pytań mogli znaleźć odpowiedź łomżyńscy przedsiębiorcy, którzy przybyli na zorganizowane przez Ambasadę Republiki Bułgarii w RP, Konsulat Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku, Urząd Miejski w Łomży oraz Park Przemysłowy Łomża seminarium poświęcone temu rynkowi.

Gościem specjalnym spotkania był Jego Eminencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii w Rzeczypospolitej Polskiej Emil Savov Yalnazov.
Spotkanie otworzył Prezes Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski, który wskazał iż rynek bułgarski jest kolejnym już rynkiem zagranicznym prezentowanym łomżyńskim przedsiębiorcom. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.
„Cieszę się, że dzisiaj możemy poznać walory tego pięknego kraju. Trochę nieodkrytego, ale mam nadzieję, że takie spotkania jak to pozwolą przełamać bariery i pomimo dzielących kilometrów Bułgaria stanie się nam bliższa” – mówi włodarz miasta nad Narwią.
Swoje zadowolenie ze spotkania wyraził także Ambasador Republiki Bułgarii w RP Emil Savov Yalnazov.
„Jest mi niezmiernie miło, iż tak wielu mieszkańców Łomży, szczególnie młodzieży jest zainteresowanych moim krajem” – zauważa Emil Savov Yalnazov.
Po omówieniu ogólnej charakterystyki Bułgarii zaprezentowany został aktualny stan bułgarskiej gospodarki oraz możliwości tamtejszego rynku.
„Przez Bułgarię przechodzi wiele międzynarodowych korytarzy transportowych dających dostęp do rynków bliskowschodnich, śródziemnomorskich oraz północnoafrykańskich. Bułgaria ma też znakomite relacje handlowe z Rosją – wskazuje Yordan Draganchev, radca handlowy bułgarskiej ambasady – Bułgaria ma też jeden z najbardziej korzystnych w Europie systemów podatkowych oraz jedne z najniższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych wynosi  zaledwie 10%, a w regionach o szczególnie wysokim bezrobociu został całkowicie zniesiony” - dodaje.
Następnie zaprezentowane zostały relacje handlowe Polski i Bułgarii, a także najistotniejsze z ich punktu widzenia branże, do których należą transport i logistyka, technologie IT, a także przemysł spożywczy, chemiczny i elekronarzędzia. Zwrócono również uwagę na stale rosnący potencjał w relacjach handlowych Polski i Bułgarii, który już w tej chwili jest znaczący, zważywszy iż aktualnie w Bułgarii działa ponad 1000 polskich przedsiębiorstw, zaś w Polsce blisko 700 bułgarskich.
Na zakończenie poruszono bardzo istotną z punktu widzenia bułgarskiej gospodarki branżę turystyczną. Tylko w sezonie letnim 2016 roku kraj ten odwiedziło 4,1 mln zagranicznych turystów, w tym blisko 750.000 obywateli Niemiec i 680.000 Rosjan. Na wypoczynek na bułgarskich plażach przyjechało także blisko 300.000 naszych rodaków. Dla bułgarskiej gospodarki turystyka oznacza znaczący dopływ gotówki i napędzanie ważnej części rynku.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes