W PPŁ dyskutowano o zmianach w zasiłkach

Obliczeniem okresu zasiłkowego oraz wyliczaniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zakończyło się zorganizowane przez Park Przemysłowy Łomża oraz łomżyński Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych seminarium poświęcone zmianom w prawie ubezpieczeń społecznych.

Podczas spotkania omówione zostały znowelizowane zasady nabywania prawa do zasiłków, w tym także do zasiłku macierzyńskiego. Zaprezentowano także sposoby obliczania okresu zasiłkowego z wykorzystaniem różnorakich przykładów z życia codziennego.  

Jeśli pracownik nie wyczerpał okresu zasiłkowego do końca, czyli 182 dni w roku, a np. jedynie 175 dni, a potem przez 12 miesięcy pobierał świadczenie rehabilitacyjne, po upływie którego ponownie złożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy to wówczas przysługiwać mu będzie zasiłek tylko za 7 dni. Za kolejny okres ZUS odmówi świadczenia” – zauważa Maria Zabłocka z łomżyńskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dalszej części seminarium omówione zostały zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiary zasiłku chorobowego w zależności czy pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia czy agencyjną.  

Na zakończenie prowadząca spotkanie Maria Zabłocka udzieliła kilku cennych wskazówek i porad.

„O ustalenie okresu zasiłkowego przedsiębiorca może zwrócić się bezpośrednio do ZUS. Zaleca się jednak aby do wniosku dołączyć pismo od lekarza leczącego pracownika w zakresie ustalenia okresu zasiłkowego. Jeśli lekarz odmówi sporządzenia takiego pisma, wówczas ZUS występuje w tej kwestii do współpracującego z Zakładem lekarza orzecznika” – radziła prelegentka. 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes