O gruzińskim rynku w PPŁ

Kilkudziesięciu przedsiębiorców z Łomży i z Województwa Podlaskiego spotkało się na zorganizowanym przez Park Przemysłowy Łomża oraz Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego seminarium poświęconemu rynkowi gruzińskiemu. Dyskutowano o możliwościach wymiany handlowej z Gruzją, wprowadzeniu produktów i usług oferowanych przez polskie firmy na tamtejszy rynek, a także o prowadzonej przez rząd w Tbilisi korzystnej dla zagranicznych inwestorów polityce podatkowej. 

Seminarium poprzedzone krótką prezentacją usług oferowanych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Park Przemysłowy Łomża rozpoczęło się od zaprezentowania sytuacji geopolitycznej Gruzji i prowadzonej przez ten kraj polityki podatkowej.

„W zeszłym roku wprowadzono plan reform podatkowych, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gruzji. Na export towarów z Gruzji zostały zniesione cła i podatki. Znacznie zmniejszono też obciążenia celne na wwóz towaru do kraju. Obecnie wynoszą one od 0 do 12%. Zwiększono także współpracę z sektorem biznesu – zauważa Nato Topchishvili – Działania te przyczyniły się do osiągnięcia przez mój kraj 16 miejsca w światowym rankingu państw najatrakcyjniejszych inwestycyjnie. Gruzja zajmuje też 13 miejsce w rankingu wolności gospodarczej” – dodaje.

Omówiono także bardzo istotną z punktu widzenia władz w Tbilisi politykę inwestowania w zieloną energię.

„Gruzja od kilku lat intensywnie inwestuje w energię odnawialną, głównie w elektrownie wodne i wiatrowe, które w tej chwili zapewniają 20% potrzebnej krajowi energii. Wykorzystuje się też źródła geotermalne, których jest w Gruzji ponad 250, a średnia temperatura wód wynosi od 30 do 110°C” – informuje Nato Topchishvili.

Drugą część spotkania poprowadził Piotr Guzowski - Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. Izba pomaga m.in w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami gruzińskimi, a także jest wydawcą Informatora Gospodarczego Polska – Gruzja. W pierwszym słowie poruszone zostały możliwości współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami, nad których rozwojem od 2010 działa międzyrządowa Polsko – Gruzińska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej.

„Największe szanse współpracy polsko – gruzińskiej otwierają się przed branżą energetyczną, rolno – spożywczą i turystyczną” – mówi Piotr Guzowski.

Zwrócono również uwagę na ważny czynnik jakim jest ścisła współpraca gospodarcza Gruzji z Armenią. Powoduje ona, iż eksportując swoje towary do Tbilisi polski przedsiębiorca zyskuje dodatkowy, trzymilionowy rynek zbytu. Korzystną sytuację potęguje dodatkowo fakt, iż w obu krajach potrzeby importowe są olbrzymie. Korzystają na tym polscy przedsiębiorcy, którzy eksportują coraz więcej produktów na Kaukaz. A eksportujemy przede wszystkim lekarstwa, kosmetyki, meble, maszyny rolnicze i budowlane oraz chemię gospodarczą. Coraz więcej polskich firm zajmuje się także importem gruzińskich towarów nad Wisłę. Z Gruzji sprowadzamy głównie artykuły rolno – spożywcze ( wino, woda mineralna, orzechy, suszone owoce ) oraz podzespoły elektroniczne i elektrotechniczne.

W dalszej części seminarium Piotr Guzowski przekazał słuchaczom garść niezbędnych wskazówek praktycznych przydatnych w relacjach handlowych z Gruzinami.

„Słynne gruzińskie powiedzenie mówi, że gość do podarek od Boga, dlatego Gruzini swoich gości, w tym także kontrahentów biznesowych zawsze witają suto zastawionym i zakrapianym stołem. A jednym z elementów wspólnego biesiadowania jest wznoszenie toastów, które na Kaukazie jest zwyczajem odwiecznym, ceremoniałem niemal mistycznym, opartym wiarą w to, że słowa wypowiedziane w toaście muszą się ziścić, że ten co nie dopełni ceremoniału picia, narusza święte obowiązki gościa – opowiada Piotr Guzowski – Pamiętajmy jednak aby przy biesiadach nie podpisywać żadnych umów czy kontraktów – przestrzega.

Na zakończenie omówiono pokrótce walory turystyczne tego kaukaskiego państwa, w którym turystyka stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki.

„W roku 2016 Gruzję odwiedziło ponad 6,35 mln turystów. Najliczniejszą grupę stanowili Ormianie ( 1,5 mln ), Rosjanie ( 1,1 mln ) oraz obywatele państw Unii Europejskiej ( 172 tys. ), wśród których ponad połowa to Polacy” – informuje Piotr Guzowski.

Program seminarium został wzbogacony o prezentację wybranych kilku narodowych dań kuchni gruzińskiej, których uczestnicy spotkania mogli skosztować i ocenić ich walory smakowe.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes