Park Przemysłowy gościł delegację z Białorusi

Startup, czyli czy warto zakładać własną firmę? W celu znalezienia odpowiedzi na te pytanie do Parku Przemysłowego Łomża przyjechała 25 – osobowa delegacja z Białorusi. W jej skład weszli zarówno urzędnicy z białoruskiego Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości jak i osoby zajmujące się tworzeniem i wspieraniem rozwoju startupów u naszych wschodnich sąsiadów. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Parkiem Przemysłowym Łomża, a Inkubatorem Przedsiębiorczości KUP „Mołodieżnaja Socjalnaja Służba”.

To nasza pierwsza umowa. Następne będą wasze – zwróciła się do członków białoruskiej delegacji Rima Jepur, dyrektor generalny mińskiego Inkubatora – W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju współpracy pomiędzy naszymi krajami, a także na rozwój samej Białorusi” – dodaje.

Nie jest to pierwsza wizyta delegacji z Białorusi w naszym Parku – zauważa Prezes Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski - W ubiegłym roku gościliśmy grupę przedsiębiorców, która przyjechała do Polski zapoznać się z rozwijanym u nas programem rozwoju inkubatorów. Wizyta zakończyła się podpisaniem umowy partnerskiej z mińskim Inkubatorem Małej Przedsiębiorczości – dodaje.

Podczas kilkugodzinnej wizyty w grodzie nad Narwią Białorusini mogli zapoznać się z Parkiem Przemysłowym Łomża, jego ofertą i kierunkami rozwoju. Zaprezentowano także ofertę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska. Nie zabrakło również czasu na dyskusję o kwestiach związanych z rozwojem startupów w Polsce, podczas której zaprezentowano realizowany przez łomżyński Park Przemysłowy projekt unijny „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents”. Był to także czas na indywidualne rozmowy z lokatorami Inkubatora Przedsiębiorczości, z których wielu chciałoby nawiązać współpracę z partnerami zza Buga.  

Bardzo liczę, że dzisiejsze spotkanie stanie się zalążkiem owocnej współpracy ze stroną białoruską zarówno w zakresie pozyskania wsparcia umożliwiającego wejście na tamtejszy rynek, jak również umożliwiającej pozyskanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników dla mojej firmy” – mówi Robert Bagiński, właściciel firmy RBB Electric.

Wizyta studyjna gości z Białorusi została zorganizowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego z funduszy unijnych projektu MOST, którego celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Białorusią, a państwami Unii Europejskiej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes