Pokazy udzielania pierwszej pomocy w Parku Przemysłowym Łomża

O tym jak bezcenna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, która bardzo często ratuje życie poszkodowanym w wypadkach mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium poświęconemu przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy. Oprócz otrzymania kompendium wiedzy teoretycznej był także czas na ćwiczenia praktyczne. Ostatnim elementem odbywającego się w Parku Przemysłowym Łomża szkolenia było omówienie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy oraz działania zapobiegające tym sytuacjom.

Read more: Pokazy udzielania pierwszej pomocy w Parku Przemysłowym Łomża 

TOP Start-up Polski Wschodniej

TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 to możliwość pozyskania kapitału, wsparcia organizacyjnego i eksperckiego, zogniskowania na sobie uwagi mediów – pomocy w walidacji, pilotowaniu i wdrażaniu rozwiązań w start-upach. Słowem: szansa na rozwój biznesu! A także budowy networkingowych kontaktów, długotrwałych relacji młodych przedsiębiorców z przedstawicielami dojrzałego biznesu.

Read more: TOP Start-up Polski Wschodniej

Seminarium w PPŁ - O przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy

Już 27 lipca br. o godzinie 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża odbędzie się seminarium poświęcone wypadkom przy pracy. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele łomżyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Okręgowego w Białymstoku Oddział w Łomży. Wstęp wolny.

Read more: Seminarium w PPŁ - O przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy

Partnerzy projektu „Hub of Talents” w Parku Przemysłowym Łomża

W siedzibie PPŁ odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektem „Hub of Talents”. Park Przemysłowy Łomża we współpracy z parkami z województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego realizuje projekt pod nazwą „Hub of Talents”. Przedsięwzięcie realizowane jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Read more: Partnerzy projektu „Hub of Talents”  w Parku Przemysłowym Łomża

HoT startup weekend w Parku Przemysłowym Łomża

Pokazem filmu „Anatomia startupu” zakończył się organizowany przez Park Przemysłowy Łomża dwudniowy HoT startup weekend – event adresowany do społeczności startupowej oraz lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości. Trwająca w dniach 1 – 2 lipca br. impreza obfitowała w szereg praktycznych szkoleń przydatnych zarówno młodym startupowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą jak i doświadczonym przedsiębiorcom.

Read more: HoT startup weekend w Parku Przemysłowym Łomża 

Hub of Talents na II Kongresie Innoshare 2016

Innoshare – wydarzenie promujące ideę startupu, skierowane do środowiska akademickiego, doktorantów i przedstawicieli nauki. W dwudniowym evencie udział wzięli także przedstawiciele Parku Przemysłowego Łomża oraz Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, którzy zaprezentowali Platformę Startową dla nowych pomysłów Hub of Talents oraz udzielali informacji o jej funkcjonowaniu i zaletach.

Read more: Hub of Talents na II Kongresie Innoshare 2016 

Jubileusz polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Dokładnie 25 lat temu,  17.06.1991r. podpisany został Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji w Łomży odbyła się zorganizowana w Parku Przemysłowym Łomża przez Starostwo Powiatowe w Łomży konferencja poświęcona jubileuszowi 25-lecia polsko – niemieckiego traktatu.

Read more: Jubileusz polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes